bil.no
Mange av modellane til Ford har auto start-stop. Når bilen står stille, som ved trafikklys eller i ein bilkø, stoppar motoren automatisk. Når du er klar til å køyre vidare, restartar bilen automatisk. Det er berekna at ein sparer ca. 10 % drivstoff på bykøyring og 5 % drivstoff på blanda køyring med denne teknologien.

Her er ein liten kalkulator som viser kor mykje pengar brukaren sparer ved bruk av denne teknologien. Du kan ta utgangspunkt i at bilen din normalt bruker 0,65 l/mil.

Antall km kjøring:  
Pris per liter drivstoff:

Bykøyring Blanda køyring

Pris: (ikke beregnet)