Promillekjøring og ulovlig hastighet

Skriv inn to årstall mellom 2002 og 2007 for å få regnet ut endring i antall promillekjøringer.