Promillekjøring og ulovlig hastighet

Antall trafikkforseelser 2002 - 2007