Beregningene viser effekten på en vindmølle i løpet av et døgn.

Skriv inn vindhastighet på de forskjellige tidene av døgnet:

Effekten på vindmølla dette døgnet: 0 Watt