Legg inn antall for matvarene i tabellen og sett sammen din frokost for i dag!