IT 2

Innholdet på disse sidene er bygget på læreboka

< kode2 > Informasjonsteknologi 2
HTML5 og JavaScript - Cappelen Damm
og bokas nettsider.

Nettsidene bør åpnes i FireFox eller IE, mens noen inputvarialer krever Crome...

ALLE OPPGAVER     ||     OPPSUMMERING